• นางพิมพร สิทธิเวทีกุล

  นางพิมพร สิทธิเวทีกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด 0814703468

  • นางวาสนา แก้วเนตร

   นางวาสนา แก้วเนตร

   นักทรัพยากรบุคคล
  • นางสาววรรณภา เป็นสุข

   นางสาววรรณภา เป็นสุข

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายคธา พลเดช

   นายคธา พลเดช

   นิติกร
  • นางสาวพรปวีณ์ อุพันทา

   นางสาวพรปวีณ์ อุพันทา

   นักพัฒนาชุมชน
  • สิบเอกสุภากร แสงสีดา

   สิบเอกสุภากร แสงสีดา

   นักประชาสัมพันธ์
  • นางสาวเยาวลักษณ์ ทองดี

   นางสาวเยาวลักษณ์ ทองดี

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • สิบเอกยุทธนา กุลบุญญา

   สิบเอกยุทธนา กุลบุญญา

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายศิริ สายธนู

   นายศิริ สายธนู

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พนักงานตามภารกิจ

  • นางรมฤดี นนทไสย

   นางรมฤดี นนทไสย

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • นายชัญไชย สิงห์คำ

   นายชัญไชย สิงห์คำ

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  • นายภานุพจน์ ดำพะธิก

   นายภานุพจน์ ดำพะธิก

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

  • นางสาวนภัสวรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

   นางสาวนภัสวรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

   คนงาน
  • นางสาวนภารัตน์ สุขเรือง

   นางสาวนภารัตน์ สุขเรือง

   คนงาน
  • นางสาวเปรมสุดา ชนะงาม

   นางสาวเปรมสุดา ชนะงาม

   คนงาน
  • นางสาววราภร นาคำ

   นางสาววราภร นาคำ

   คนงาน
  • นางสาวสมพร คุณสมบัติ

   นางสาวสมพร คุณสมบัติ

   คนงาน
  • นายเดชา ก้อนเรณู

   นายเดชา ก้อนเรณู

   คนงาน
  • นายบุดดา ธรรมนุวงศ์

   นายบุดดา ธรรมนุวงศ์

   คนงาน
  • นายสุดใจ ดวงดี

   นายสุดใจ ดวงดี

   คนงาน
  • นายสุวรรณ ศรีหาวงศ์

   นายสุวรรณ ศรีหาวงศ์

   คนงาน
  • นายทองพันธ์ มวลสุข

   นายทองพันธ์ มวลสุข

   ยาม
  • นายอุทิศ ดำพะธิก

   นายอุทิศ ดำพะธิก

   คนสวน
  • นายธนัตสิทธิ์ สุขเรือง

   นายธนัตสิทธิ์ สุขเรือง

   พนักงานขับรถยนต์
  • นายเชาวฤทธิ์ สมใจ

   นายเชาวฤทธิ์ สมใจ

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวรุ่งลาวรรณ ดีสองชั้น

   นางสาวรุ่งลาวรรณ ดีสองชั้น

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายจันสี สีคราม

   นายจันสี สีคราม

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายธวัชชัย แสนทวีสุข

   นายธวัชชัย แสนทวีสุข

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายประสิทธิ์ สิงสารี

   นายประสิทธิ์ สิงสารี

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายสมัย สิงสารี

   นายสมัย สิงสารี

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายพุทธา ธรรมนุวงศ์

   นายพุทธา ธรรมนุวงศ์

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายวิจิตร แสวงวงศ์

   นายวิจิตร แสวงวงศ์

   คนงานประจำรถขยะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

  • นางสาวลลิตา ธรรมนุวงศ์

   นางสาวลลิตา ธรรมนุวงศ์

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายไพทูลย์ อำนวยสุข

   นายไพทูลย์ อำนวยสุข

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายผลทอง ทานะเวช

   นายผลทอง ทานะเวช

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นางสาววัชราพร ประเสิรฐ์ศรี

   นางสาววัชราพร ประเสิรฐ์ศรี

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นางสาวสาวิณี ศรเพชร

   นางสาวสาวิณี ศรเพชร

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายเริงศักดิ์ ลักษณี

   นายเริงศักดิ์ ลักษณี

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายวรวิทย์ ชิณนะลี

   นายวรวิทย์ ชิณนะลี

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายวรวุฒิ หังชาติ

   นายวรวุฒิ หังชาติ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายวิสุทธิ์ บุญยารมณ์

   นายวิสุทธิ์ บุญยารมณ์

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายสมศักดิ์ ศรีสว่าง

   นายสมศักดิ์ ศรีสว่าง

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายสุกใส พิมมะทะ

   นายสุกใส พิมมะทะ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายสุรพล เขตสันเทียะ

   นายสุรพล เขตสันเทียะ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายโสวัฒน์ คณะคูณ

   นายโสวัฒน์ คณะคูณ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายเอกชัย โสภาพิศ

   นายเอกชัย โสภาพิศ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าชม

685524
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
271
734
271
611594
24943
34765
685524

Your IP: 127.0.0.1
2024-06-16 04:27